Відбулась міжвідомча нарада з питань підготовки та дипломування моряків

У Міністерстві інфраструктури України 10 квітня 2012 року відбулась міжвідомча нарада з питань підготовки та дипломування моряків.
Для участі в її роботі були запрошені представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державного агентства рибного господарства України, Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, Одеської національної морської академії, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Українського НДІ медицини транспорту та інші.

Головував на нараді Голова Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті Соболевський Г.Г. Було розглянуто питання щодо стану усунення невідповідностей, виявлених за результатами оцінки Європейської комісії системи морської освіти, підготовки і дипломування в Україні, а також схвалено План роботи Координаційної ради з питань підготовки та дипломування моряків на 2012 рік.

На нараді наголошувалось, що на теперішній час в Україні принципово завершено масштабну адміністративну реформу органів виконавчої влади, в тому числі у сфері торговельного мореплавства, в результаті якої були створені нові суб’єкти державної системи управління безпекою судноплавства, а деякі – ліквідовані. Цим частково пояснюється затримка з усуненням недоліків, виявлених службами Європейської Комісії в Україні під час інспекційної перевірки у 2010 році.
Також було підкреслено, що державна система управління безпекою судноплавства забезпечує ефективну комплексну реалізацію в Україні норм Кодексу по здійсненню документів ІМО, що мають обов’язкову силу (Резолюція A.1054 (27) 2011року). Як відомо, до десяти документів, які мають обов’язкову силу та містяться в Кодексі, відноситься також Міжнародна конвенція з підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (Конвенція ПДНВ).

В результаті роботи міжвідомчої наради були ухвалені такі рішення:
1. Учасники міжвідомчої наради взяли до уваги інформацію:
- Міністерства юстиції України про включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 26 березня 2012 року:
Манільських поправок до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року, Манільських поправок до Кодексу з підготовки та дипломування моряків та несення вахти (далі – Манільські поправки) з реєстраційним кодом 60913/2012,
Заключного акта Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року з реєстраційним кодом 60914/2012, прийнятих в м. Маніла 25 червня 2010 року;
а також щодо опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України» від 06 квітня 2012 року № 24, статті 940 і 941.
Таким чином, Манільські поправки є чинними в України відповідно до статті 57 Конституції України з дня офіційної публікації;
- Міністерства інфраструктури України щодо опублікування 11 квітня 2012 року відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на сайті Міністерства mtu.gov.ua проектів таких нормативно-правових актів:

Про внесення змін до Положення про Порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року № 38;
Про внесення змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2004 року № 1042;
Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують звання і належну кваліфікацію для займання посади або виконання спеціальних обов’язків на судні та ідентифікують їх власників;
Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і особам суднової команди морських суден;
Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден;
Про внесення змін до Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17 жовтня 2001 року № 693.

- Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо видання наказу «Про провадження системи стандартів якості у навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, що здійснюють підготовку кадрів для екіпажів морських суден» від 09.12.2011 № 1411;

- Міністерства охорони здоров’я України щодо:
затвердження наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2011р. № 372 «Переліку закладів охорони здоров'я для проведення медичного огляду моряків та видачі медичних свідоцтв морякам»;

опублікування 11 квітня 2012 року відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на сайті Міністерства проекту нормативно-правового акту «Регламент визначення придатності осіб за станом здоров’я для роботи на суднах»;

- Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті щодо видання наказу «Про заходи щодо забезпечення належної підготовки моряків» від 09 квітня 2012 року № 93;

Державної інспекції навчальних закладів України щодо затвердження Плану заходів державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів на ІІ квартал 2012 року;

- Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному транспорті Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України щодо видання наказу «Про порядок проведення державного  санітарно-епідемічного нагляду  з питань медико-санітарного забезпечення моряків» від 29.12.2011р. № 115-адм;

- Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків щодо видання наказів:

«Про затвердження документів щодо атестації радіоспеціалістів» від 12.04.2010р. № 65;
«Про порядок визнання стажу плавання на морських суднах в особливих випадках» від 14.09.2010р. № 175;
«Про затвердження Порядку формування, ведення та зберігання особових справ членів Державних кваліфікаційних комісій» від 28.10.2010р. № 218;
«Про порядок перевірки кваліфікаційних документів моряків в єдиному Державному реєстрі документів моряків» від 04.11.2010р. № 221;
«Про затвердження Положення про науково-методичну раду при Інспекції та її персонального складу» від 31.03.2011р. № 27;
«Про затвердження Порядку складання іспитів працівниками суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на морському та річковому транспорті» від 20.05.2011р. № 67;
«Про затвердження Програм оцінки компетентності осіб командного складу морських суден від 27.05.2011р. № 71;
«Про затвердження процедури проведення іспитів в державних кваліфікаційних комісіях» від 12.08.2011р. № 112;
«Про настанови щодо методів та практики оцінки компетентності моряків в державних кваліфікаційних комісіях» від 02.11.2011р. № 175;
«Про затвердження Інструкції про порядок перевірки в державних кваліфікаційних комісіях дійсності наданих моряками документів, що засвідчують їх кваліфікацію» від 07.11.2011р. № 184.

2. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству охорони здоров’я України додатково опублікувати Міжнародну конвенцію про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978, з поправками, організувати і провести роз’яснювальну роботу щодо вимог вказаної конвенції, звернути особливу увагу підвідомчих підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність у сфері підготовки, дипломування моряків та підтвердження придатності до роботи на морських суднах за станом здоров’я на нові конвенційні вимоги. Рекомендувати також забезпечити широке висвітлення найбільш актуальних проблем з питань Конвенції ПДНВ у засобах масової інформації.

3. Схвалити проект Звіту Морської адміністрації України про усунення невідповідностей, виявлених за результатами оцінки Європейської комісії системи морської освіти, підготовки і дипломування України і рекомендувати Міністерству інфраструктури України невідкладно надіслати його за призначенням.

4. Відзначити, що основні заходи схваленого на шостому засіданні Координаційної ради (грудень 2010 року) Зведеного плану заходів з імплементації в національну систему підготовки і дипломування моряків вимог Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року та Кодексу з підготовки та дипломування моряків та несення вахти було виконано. Проте Зведений план мав рекомендаційний характер. Деякі заходи Зведеного плану зазнали у 2011 році змін внаслідок проведення в Україні адміністративної реформи. Забезпечення виконання окремих заходів залишається актуальними на теперішній час, які доцільно внести до окремого Зведеного плану-ІІ.

5. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству охорони здоров’я України невідкладно розробити, затвердити та забезпечити виконання Зведеного плану-ІІ подальших заходів з імплементації в національну систему підготовки і дипломування моряків Конвенції ПДНВ на 2012-2013 роки.

ДИПЛОМ МОРЯКА - ПРЕСТИЖ ДЕРЖАВИчитати далі

Відбулась міжвідомча нарада з питань підготовки та дипломування моряків, фото-1
Відбулась міжвідомча нарада з питань підготовки та дипломування моряків, фото-2
Відбулась міжвідомча нарада з питань підготовки та дипломування моряків, фото-3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии