Донецкий облсовет просит внести в Конституцию статью о местном референдуме

Сегодня, 20 марта, под председательством заместителя главы Донецкого областного совета Александра Кравцова прошло заседание рабочей группы по реализации решения облсовета  от 3 марта 2014 года «Об общественно-политической ситуации в Донецкой области».

«Сегодняшнее заседание прошло конструктивно. Мы приняли регламент в тех пунктах, которые не вызвали возражений членов рабочей группы. Также мы определились с нашими шагами на ближайшую перспективу. Членам рабочей группы был роздан проект обращения в Верховную Раду Украины для внесения в него предложений. В данном документе перечислены первоочередные законодательные инициативы, которые, на наш взгляд, должны быть предприняты для стабилизации социально-политической ситуации в Украине», - отметил Александр Кравцов.

«Мы считаем, что закон о проведении местных референдумов должен быть принят в первоочередном порядке, и эту позицию мы также планируем озвучить в обращении. Кроме того, членам рабочей группы было предложено вносить вопросы, которые, по их мнению, должны быть вынесены на местный референдум», - сказал заместитель председателя облсовета Кравцов.


Проект звернення:

Голові Верховної Ради України

Турчинову О. В.

Шановний Олександре Валентиновичу!

Останні події в Україні призвели до загострення політичної ситуації та криміногенної обстановки. Окремі популістські кроки нової влади прямо ведуть до соціально-економічної кризи та викликають занепокоєння у наших громадян. Донецька обласна рада звертається до Верховної Ради України з проханням вжити заходів щодо стабілізації ситуації в країні.

Консолідація спільних зусиль конструктивних сил суспільства, спрямованих на досягнення політичної стабільності, збереження громадянського миру та злагоди можлива лише через прийняття Верховною Радою України нової редакції Конституції України та низки першочергових законів.

 Для забезпечення збалансованого врахування інтересів всіх громадян нашої держави та прийняття нової редакції Конституції України пропонуємо негайно відновити роботу Конституційної Асамблеї, яка створена указом Президента України від 17.05.2012 № 328/2012. До складу Асамблеї необхідно залучити представників органів місцевого самоврядування, а саме обласних рад пропорційно до кількості населення відповідної області.

Першочерговими завданням Конституційної Асамблеї слід визнати розробку нової редакції Конституції України, яка гарантуватиме:

- децентралізацію влади шляхом розширення повноважень і відповідальності місцевого самоврядування за стан справ в регіоні;

- створення виконавчих органів обласних та районних рад;

- створення (до проведення парламентських виборів) двопалатного парламенту, в якому верхня палата буде виражати інтереси регіонів, а її члени будуть наділені правом законодавчої ініціативи. Це дозволить виключити у Верховній Раді лобіювання депутатами інтересів окремих промислово-фінансових груп та зробить регіональну політику в Україні прозорою.

Законодавство України про мови базується на вимогах Конституції України та Закону України Про засади державної мовної політики в Україні». Цими законодавчими актами введено поняття «державна мова». Воно в останнє спеціально визначалось ще у 1999 році Конституційним Судом України як мова, якій державою надано правовий статус обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя (рішення № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року по справі № 1-6/99 про застосування української мови).

Враховуючи історичні, національні, культурні традиції населення Донецької області, приймаючи до уваги, що російська мова є мовою спілкування населення регіону та визнана Законом України «Про засади державної мовної політики в Україні» регіональною (згідно статистичних даних, російську мову вважають рідною 74,9% усього населення регіону, а українську 24,1%), усвідомлюючи, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави згідно ст. 3 Конституції України,  підтримуючи вимоги жителів Донецької області вимагаємо надати російській мові статус другої державної мови шляхом внесення відповідних змін до Конституції України.

 Донецька обласна рада неодноразово наголошувала на різних рівнях, що не реалізуються конституційні положення щодо матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, гарантій його самостійності.

  Необхідно не тільки декларувати, а й забезпечити принцип фінансової достатності місцевих бюджетів.

Основу здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень повинні становити податки і збори, які за своєю природою пов’язані з територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці.       Більша частина податків повинна залишатися безпосередньо у регіонах для того, щоб там успішно реалізовувались економічні, соціальні і екологічні програми.

Вважаємо, що в техногенно навантаженій Донецькій області необхідно залишати 100% екологічного збору, а сьогодні залишається значно менше. Наприклад, в 2013 році Донецька область перерахувала державі 389 мільйонів гривень екологічного податку із зібраних 734 млн грн.

 Відрахування до Фонду зайнятості також повинні залишатися в повному обсязі в регіоні для створення нових робочих місць. У минулому році до фонду державного соціального страхування на випадок безробіття в області зібрали 1 мільярд 115 млн грн, у регіоні залишилося - 557 млн грн.

Не менше 50% податку на прибуток підприємств, що знаходяться на території Донецької області, також повинно залишатися в регіоні. Це підвищить зацікавленість місцевих громаду у ефективності роботи цих підприємств.

Наполягаємо, що загальний баланс доходів і витрат, як держави, так і регіонів, повинний бути зрозумілим та прозорим.

Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.

Право громадян брати участь у місцевих референдумах закріплено насамперед статтями 38, 69 і 70 Конституції України.

Пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України встановлено, що організація і порядок проведення виборів і референдумів визначаються виключно законами України.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, які вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдум.

Разом з тим на сьогоднішній день закон, який визначає організацію та порядок проведення місцевого референдуму, відсутній, оскільки Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" втратив чинність згідно з пунктом 4 розділу XIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 року № 5475, що унеможливлює реалізацію конституційного права громадян на участь у місцевих референдумах.

Тому підготовка і проведення місцевих референдумів на території України можлива тільки після прийняття Верховною Радою України відповідного закону, яким будуть врегульовані всі організаційно-правові механізми реалізації народного волевиявлення в такій формі як місцевий референдум.

На підставі викладеного пропонуємо Верховній Раді України терміново розглянути питання щодо прийняття Закону України «Про місцевий референдум», узявши за основу законопроект (реєстр. № 0867 від 12.12.2012), після проведення його широкого обговорення і доопрацювання.

 1. З метою посилення відповідальності місцевих державних адміністрацій, інших місцевих органів виконавчої влади за здійснення виконавчої влади на відповідній території, забезпечення реалізації повноважень щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, додержання прав і свобод громадян, інших повноважень, наданих Конституцією та законами України пропонуємо внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими передбачити попереднє погодження з відповідними органами місцевого самоврядування кандидатур, призначення яких планується на посади керівників  територіальних органів центральних органів виконавчої.

Наполягаємо на запровадженні на законодавчому рівні порядку розгляду обласними радами  питань про відповідність займаній посаді керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, та порушення вмотивованих питань із цього приводу на підставі прийнятих рішень.

2. Враховуючи, що опозиційна діяльність є однією з основ демократії, що має представницький та плюралістичний (багатоманітний) характер та забезпечує підзвітність і підконтрольність перед виборцями органів державної влади, їх посадових осіб і в першу чергу спрямована на контроль за діяльністю парламентської більшості і Кабінету Міністрів України,  пропонування і реалізацію власної програми розвитку України та шляхів її реалізації, наполягаємо на необхідності обов’язкового надання представникам опозиційних сил у Верховній Раді України відповідної кількості посад у Кабінеті Міністрів України.

3. Одним із актуальних залишається питання забезпечення громадського порядку та безпеки громадян. Необхідно  негайно зупинити насильство на вулицях наших міст і захистити життя і здоров'я людей. З огляду на те, що правоохоронні органи не завжди мають достатньо сил для оперативного усунення  масових безладів, вважаємо за необхідне розглянути питання забезпечення громадського порядку працівниками міліції за допомогою патріотичних організацій (зокрема, козацьких та «афганських»), з яких в тому числі може бути сформована муніципальна міліція.  Для фінансування муніципальної міліції пропонуємо передбачити кошти в місцевих бюджетах шляхом закріплення відповідних доходів та внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Донецкий облсовет референдум Конституция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
2957 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Бизнес
Торги были активны с самого утра. Операции по лотам проходили до 1 млн долларов при шатком равновесии спроса и предложения. НБУ на аукцион не выходил, пишет Минфин. К 12:00 торги были активны. Спрос незначительно превышал предложение, что в момент выхода на рынок крупных покупателей периодически приводило к росту котировок. Перед обедом торги проходили в активном режиме. Спрос и предложение находились в шатком равновесии. Операции по лотам проходили до 1 м...
Политические новости
«Оппозиционная платформа – За жизнь» теперь не только платформа объединения всех оппозиционных сил, но и депутатская группа в Верховной Раде. Как рассказал народный депутат Сергей Лёвочкин, в эту группу вошли уже 20 депутатов. «В продолжение создания «Оппозиционной платформы – За жизнь» мы создаем парламентскую группу «Оппозиционная платформа – За жизнь», – сообщил  в Верховной Раде Юрий Бойко. «Сегодня в Украине ситуация складывается таким образом: либо м...
Новости компаний
Серьги – протяжки – это, по истине, самая настоящая классика. Та, что не теряет свою актуальность с течением времени, та, что, уместна во всех сферах жизни женщины, и, просто, та, которая является верным, надежным другом, помогающим идеально завершить образ прекрасной половины человечества. Виды серьг – протяжек Каталоги ювелирных магазинов представляют большой выбор сережек из золота https://zolotoy-standart.com.ua/catalog/sergi/. Есть много видов серьг –...
Экология
Донбасс, в ходе войны или уже "после войны", станет регионом без собственных запасов чистой питьевой воды. Экологическая катастрофа уже случилась, точка невозврата пройдена, и можно только изучать ситуацию, включая в программы мониторинга качества питьевой воды ранее неактуальные для стандартного набора анализов элементы ‒ ​радиоактивные стронций и цезий из затапливаемой шахты "Юнком", например. А теперь еще и ртуть. Корреспондент Радио Свобода пообщался и...
Происшествия
Несмотря на ухудшение погодных условий на большей части Донецкой области, проезд по сети дорог общего пользования обеспечен. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает глава Донецкой ОВГА Александр Куць. "По информации ГП "Донецкий облавтодор", на автодорогах общего пользования государственного значения работает 23 КДМ (комбинированных дорожных машин), 10 погрузчиков, 2 автогрейдера и трактор. Состояние дорог постоянно контролируется. При необходимости...
Политика
Евросоюз намерен ввести санкции против тех, на ком лежит политическая ответственность за проведение в ОРДЛО так называемых выборов. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини после консультаций с министрами иностранных дел стран ЕС, пишет DW. По ее словам, "целенаправленные меры" должны быть приняты в ближайшие дни или недели. По данным из дипломатических источников, они могут включать в себя, к п...
Происшествия
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на этой неделе планирует подписать приказ, согласно которому одним из вопросов предэкстрадиционной проверки будет участие человека в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины. Об этом заявил генпрокурор на брифинге в понедельник, сообщает "Укринформ". "Для того чтобы еще раз подчеркнуть невозможность выдачи любого, кто воевал на украинской стороне в ходе противостояния российской агрессии, моим приказом на эт...
Происшествия
На оккупированной части Донецкой области вновь проблемы с мобильной связью «Водафон». Как сообщает так называемое «министерство связи ДНР» «на территории Донецкой народной республики отсутствует сигнал Vodafone. Повреждения по направлению связи с ЛНР. Подробности выясняются. Определить время устранения повреждений затруднено из-за погодных условий», - отмечается в сообщении. В то же время жители ОРЛО отменяются странности «повреждения» и сообщает что, в ря...
Общество
Сегодня утром, 20 ноября, на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорск» - 0/40; «Марьинка» - 0/50; «Новотроицкое» - 40/30; «Гнутово» - 25/20.  Сообщает Государственная пограничная служба Украины. За минувшие сутки через КПВВ последовало 36,8 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:«Майорск» - 8690 человек и 1080 транспортных средств;«Марьинка» - 7980 человек и 1450 транспортных средств;«Новотроицкое» - 6580 ч...
Эта страница содержит контент для взрослых. Подтвердите, что Вам есть 18.