Автоматизація деяких процесів, що відбуваються на підприємствах, є природним і все частішим явищем. Це призводить до підвищення ефективності роботи, можливості персоналу зосередитись на важливих для компанії питаннях та зменшення витрат на ведення бізнесу. Щоб досягти кращих результатів із меншими зусиллями та максимізувати ефективність роботи і прибуток, багато компаній використовують все більш ефективні методи автоматизації, що пропонує BAS бухгалтерія.

Під автоматизацією найчастіше розуміють процес прийняття машинами, комп’ютерами чи комп’ютерними системами деяких обов’язків, які до цього часу належали працівникові. Швидка комп’ютеризація підприємств в останні роки призвела до автоматизації багатьох інших аспектів роботи компанії, починаючи від продажів та маркетингу, закінчуючи проблемами з персоналом та бухгалтерським обліком.

Автоматизація бухгалтерських процесів може принести компанії певні переваги, здебільшого пов’язані з підвищенням ефективності роботи за рахунок того, що комп’ютерна система повторює та вимагає багато часу діяльності, тобто вводить у систему велику кількість рахунків-фактур, проводок чи інших документів, часто однакових або подібних один до одного, створення виписок або розрахунків на основі багатьох документів. Завдяки цьому працівники бухгалтерії можуть зосередитися на аналітичних питаннях, збільшуючи свою спеціалізацію, а нудні та повторювані дії можна залишити відповідальній за це системі.

Однак впровадження автоматизації вимагає впровадження відповідного програмного забезпечення на підприємстві, що значною мірою дозволяє автоматизувати бухгалтерські процеси. На практиці це означає, серед іншого, автоматичне створення бухгалтерських документів на основі рахунків-фактур, відомостей заробітної плати або рахунків за цивільно-правовими договорами. Ці документи розміщуються у переважній більшості випадків однаково, тому достатньо розміщувати стандартні, періодичні операції на основі раніше визначених шаблонів бухгалтерського обліку. Оптимізація також відбувається шляхом автоматичного формування податкових декларацій, звітів та фінансової звітності на основі проводки, або автоматичного розрахунку та проводки амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Автоматизація процесів управління персоналом та бухгалтерського обліку після введення відповідних даних конфігурації може забезпечити ефективне управління персоналом.